J
I
K
A
B
چهارشنبه 18 تير 1399 00:11:49

18 خرداد 1399 10:50:2
تشريح اولويتهاي ۱۰ گانه استان چهارمحال و بختياري/ لزوم اتصال به شبكه سراسري راه آهن يك مطالبه اساسي است

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري با تشريح اولويتهاي ۱۰ گانه استان، گفت: لزوم اتصال به شبكه سراسري راه آهن يك  مطالبه اساسي است.
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، شهريارپور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري با بيان اينكه،  اساسا اسناد و برنامه هاي توسعه‌اي براي استفاده در سياست گذاري ها وتصميم‌گيري‌ها تهيه مي‌شوند، گفت: در اين استان هم با هدف هدايت آگاهانه جريان توسعه، اين برنامه ها تهيه و تدوين شده ، ليكن با توجه به ماهيت هر كدام و قوانين و مقررات ناظر بر آن ها، فرايند تدوين، تصويب و ابلاغ براي اجراي هريك از اين برنامه ها متفاوت است. 
وي افزود، سند آمايش سرزمين استان با كار گروهي و مشاركتي بسيار خوب دستگاه هاي اجرايي، دانشگاه ها، تشكل هاي غيردولتي و صنفي، صاحبنظران و تمامي كنشگران توسعه، با محوريت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهيه و تدوين گرديد و پس از طرح و تصويب در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ، تاكنون چندين مرحله در كميته ها و كمسيون هاي مربوطه به ويژه كمسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين كشور طرح و بررسي گرديده و پس از هماهنگي هاي لازم در سطح وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي ملي و اخذ و اعمال نظرات آن ها ، آماده ارائه در شورايعالي آمايش كشور مي باشد. سند فوق پس از طرح و تصويب در اين شورا، براي اجراء به كليه دستگاه‌هاي اجرايي سطح ملي و استاني ابلاغ خواهد شد و همه ملزم به رعايت مفاد آن در برنامه ريزي هاي توسعه استان خواهند بود. 
به گفته شهريارپور، اسناد توسعه روستايي نيز به استناد ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهيه و در شوراي برنامه ريزي و توسعه به تصويب رسيد و براي اجراء به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط در استان ابلاغ گرديد. اين سند هم اكنون نيز به عنوان يك برنامه موثر در جهت‌دهي به فعاليت‌هاي توسعه اي در روستاهاي استان مورد استفاده و بهره‌برداري قرار گرفته و طبق نظام نامه آن دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري به عنوان ناظر اجرايي اين برنامه هر سه ماه يكبار گزارشي از پيشرفت آن را جمع آوري و در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارائه خواهد داد.
فرصت ها و تهديدهاي توسعه يافتگي استان در سال هاي گذشته و اخير 
اين مقام مسئول گفت: با توجه به اين كه توسعه يك موضوع چند وجهي است و ابعاد مختلفي را در بر مي گيرد، لذا پاسخ گويي به آن بايد به صورت جامع و كامل و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد آن باشد، زيرا در هر كدام از بخش ها و زيربخش‌هاي مرتبط با توسعه مانند صنعت، كشاورزي، گردشگري، آموزش، بهداشت، فرهنگ ، مذهب ، ورزش، حمل و نقل، انرژي و ... در استان از فرصت‌ها و مزيت‌هايي برخوردار و با تهديدات و تنگناهايي مواجه هستند كه در بخش اول مطالعات آمايش سرزمين استان به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته و قابل مراجعه و مطالعه است. 
وث افزود، در يك نگاه بسيار كلي، استان ما از فرصت‌هاي مناسب توسعه نظير موقعيت جغرافيايي استقرار در منطقه ژئوپولتيك غرب كشور و امكان ايفاي نقش به عنوان بندر خشك در منطقه فلات مركزي ،
برخورداري از موقعيت راهبردي در كريدورهاي ارتباطي  و حلقه ارتباطي بين استان هاي مركزي و غرب با بنادر جنوب كشور، انجام مطالعات خط راه آهن سراسري اصفهان - چهارمحال و بختياري - خوزستان و اجراي خط راه آهن آنتني مباركه - سفيددشت - شهركرد ، وجود جاذبه هاي مناسب و مستعد و امكان ايجاد مناطق و مجتمع هاي گردشگري و افزايش ضريب ماندگاري گردشگر در استان ، تنوع اقليمي و وجود قلل مرتفع ، رودخانه هاي خروشان و پرآب و چشمه سارهاي متعدد به عنوان فرصتي مناسب براي سرمايه گذاري در زمينه هاي گردشگري و ورزشي (قايقراني در آبهاي خروشان، اسكي، پاراگلايدر و...) ، ظرفيت هاي مناسب و چشمه هاي متعدد آب معدني براي بسته بندي آب با قابليت صادرات و وجود شهرك تخصصي آب كشور در استان ، وجود ظرفيت هاي توليد صنعتي به ويژه در گروه هاي صنعتي منسوجات، ماشين آلات، كاني غير فلزي و فلزات اساسي ، صنايع غذايي و آشاميدني، بهره مندي از ارتفاع بالا و آب و هواي پاك و سالم به منظور راه اندازي كمپ تمرينات تيم هاي ورزشي ملي و بين المللي ( اردوبام) و همچنين دهكده سلامت در استان ، برخورداري از مزيت در زمينه پرورش ماهيان سرد آبي و در قفس و خودكفايي استان در زنجيره توليد شيلات سردآبي ، همچنين قطب توليد بادام كشور همراه با ظرفيت ديگر حوزه هاي بخش كشاورزي به ويژه گياهان دارويي، داروهاي گياهي، گل محمدي و محصولات و فرآورده هاي سالم و ارگانيك ، وجود مهمترين كانون هاي آبگيري و سرشاخه اصلي ۳ رود  بزرگ كارون، زاينده رود و دز و توليد ۱۰ درصد از منابع آب شيرين كشور ، برخورداري از ظرفيت هاي لازم براي توليد و عرضه انرژي هاي حاصل از منابع تجديد پذير ( به ويژه انرزي خورشيدي و توليد برق از نيروگاه هاي برق آبي) ، امكان جذب سرريز جمعيت دانشجويي استان هاي همجوار با توجه به قرابت و پيوند هاي بسيار زياد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و قابليت  تبديل  شهركرد به شهر دانشگاهي در كشور ، برخورداري از هواي پاك و آسماني صاف براي رصد ستارگان و اجرام آسماني و تبديل شدن به يكي از مراكز نجوم كشور ، يكپارچگي مذهبي و فرهنگي و برخورداري از پيشينه غني تاريخي  و عبور خطوط انتقال گاز و نفت سراسري از استان و استفاده از فناوري پرتودهي در راستاي توليد محصولات غذايي پاك و ارگانيك اشاره نمود .
شهريار پور گفت: استان چهارمحال و بختياري عليرغم برخورداري از ظرفيت هايي كه به آن اشاره شد، با تهديدات و محدوديت هايي براي توسعه مواجه مي باشد كه از جمله مهمترين آنها مي توان  فرسايش شديد حوزه هاي آبخيز استان به دليل از بين رفتن پوشش گياهي و عدم تكاپوي منابع مالي و اعتباري براي اجراي طرح هاي آبخيزداري وقوع خشكسالي ، تغييرات اقليمي و تغيير در رژيم بارش استان طي سال هاي اخير، بروز حوادث و بلاياي طبيعي مانند سيل ، زلزله و حركت زمين در بخش هايي از استان ، پايين بودن ميزان توليد ناخالص داخلي و توليد سرانه استان و كسب رتبه ۲۷ در بين استان هاي كشور كه اين موضوع مي تواند معلول عوامل مختلفي به شرح زير باشد.
شهريار پور در ادامه به دلايل رتبه پايين سهم استان در توليد ناخالص داخلي پرداخت و گفت: تعداد اندك بنگاه هاي متوسط و بزرگ مقياس اقتصادي ( در سطح استان از مجموع ۹۰۳ واحد صنعتي فعال تنها ۲۲ واحد با اشتغال بالاي ۱۰۰ نفر و ۱۸ واحد با اشتغال بين ۵۰ تا ۱۰۰ نفر وجود دارد) در كنار بهره وري اندك بخش هاي اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن و تكنولوژي پايين و ناكارآمد در برخي از واحدهاي صنعتي قديمي استان از جمله دلايل اصلي اين موضوع ميباشد.

وي افزود، همچنين عواملي چون سرمايه گذاري ناكافي و بهره گيري پايين از ظرفيت توليدي استان عليرغم ظرفيت بالقوه بالاي توليد، شكل نگرفتن بخش غيردولتي كارآفرين،  توانمند ، كارا و با انگيزه براي سرمايه گذاري و  رقابت كم و نامناسب بودن فضاي كسب و كار و در نتيجه نرخ بالاي بيكاري استان و عدم بهره گيري مناسب از سرمايه هاي انساني در اين خصوص موثر است.

به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري، محدوديت حمل و نقل هوايي  و نا مناسب بودن شبكه هاي ارتباطي بين استاني ، مشاركت اندك نهادها و موسسات بخش عمومي (مانند بنياد بركت، بنياد علوي ،بنياد مستضعفان، شستا، قرار گاه خاتم ، ايميدرو و ...) در اجراي طرح هاي سرمايه گذاري استان به صورت ابزار اهرمي و يا توسعه مشاركت عمومي و خصوصي ، رونق نگرفتن بازار سرمايه استان به دليل نداشتن نهادهاي مرتبط(بورس) ، انتقال آب بيش از ظرفيت استان به مناطق مركزي كشور ، اختيار نداشتن در برداشت از آب هاي سطحي ، كاهش سطح آب هاي زير زميني، فرونشست دشت هاي استان و بيلان منفي سفره هاي آب زير زميني ( تمام ۱۱ دشت استان داراي بيلان منفي بوده و ۸ دشت ممنوعه بحراني مي باشند) ، فرايند طولاني و پيچيده  شروع كسب و كارهاي جديد ، عدم وجود ساختارهاي مناسب سرمايه‌گذاري ناشي از فضاي كسب و كار ،  وابستگي شديد منابع مالي به درآمدهاي عمومي ، دشواري خدمات رساني به روستاهاي كوچك و پراكنده در مناطق كوهستاني استان ،كمبود تاسيسات و تجهيزات اقامتي در عرصه گردشگري استان و بروز انواع بيماري هاي دامي و شيلاتي از منابع خارج از استان را عنوان نمود.
 وضعيت استان چهارمحال و بختياري از نظر شاخص هاي توسعه يافتگي به ويژه در زمينه نرخ بيكاري، نرخ فلاكت و سرمايه گذاري داخلي و خارجي 
   وي گفت: براساس آخرين گزارش هاي آماري كه در خصوص شاخص‌هاي توسعه‌اي توسط مراجع رسمي آماري كشور منتشر شده‌اند، استان چهارمحال و بختياري در بسياري از شاخص‌هاي توسعه‌اي در حد ميانگين كشور و بعضا بالاتر از آن قرار دارد. مواردي مانند شاخص‌هاي فرهنگي و اجتماعي شامل سرانه‌هاي آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگي و زيرساخت‌هايي مانند دسترسي به خدمات آب، برق، گاز، مخابرات و يا بخش‌هايي مانند حمل و نقل ، مسكن و ... . بنابراين نمي توان ادعا كرد كه اين استان از جريان توسعه در كشور بازمانده است و لذا نبايد احكام كلي از اين دست صادر كرد. 
شهريار پور ادامه داد، درخصوص وضعيت شاخص‌هايي مانند بيكاري و فلاكت نيز تحليل‌هاي مختلفي  وجود دارد . در خصوص نرخ بيكاري بايد اشاره نمود طي چند سال گذشته عرضه نيروي كار به بازار استان به دلايلي نظير ورود فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي به بازار كار ، تغيير نگرش مردم به اشتغال بانوان ، تمايل بازنشستگان به اشتغال به دلايل مختلف، نرخ بالاي رشد جمعيت استان در دهه هاي كذشته و تاثير آن بر جمعيت در سن كار و عدم ايجاد فرصت هاي شغلي مورد نياز در سال هاي گذشته باعث رشد نرخ فعاليت جمعيت استان شده است . 
وي افزود، اين مسئله در كنار مشكلات و محدوديت هاي سرمايه گذاري ، تحريم هاي ظالمانه اقتصادي كشور و زيان هاي ناشي از آن در حفظ و ايجاد اشتغال ، ركود فعاليت هاي ساختماني ،كاهش نزولات جوي و تاثير آن بر اشتغال بخش كشاورزي ،  باعث افزايش نرخ بيكاري استان شده كه البته با برنامه‌ريزي ها و اقدامات انجام شده طي دو سال گذشته بيش از ۵ درصد از نرخ بيكاري استان كاسته شده و آخرين گزارش منتشره از نرخ بيكاري استان ها در سال ۱۳۹۸ نشان مي دهد كه چهارمحال و بختياري بر خلاف سال هاي گذشته در بين سه استان با بالاترين نرخ بيكاري دركشور قرار ندارد. 
رئيس سازمان مديريت استان چهار محال و بختياري گفت: به هرحال بايد پذيرفت كه اين استان به دلايل بسياري از جمله زمينه هاي تاريخي، تركيب جمعيتي، ساختار معيشتي و وضعيت اقتصادي آن در كنار برنامه هاي توسعه بخشي اجرا شده در سال هاي قبل از انقلاب اسلامي   نتوانسته است در زمان مناسب از برخي امكانات توسعه در كشور بهره مند شود و اكنون بايد مردم و مسئولان اين استان تلاش مضاعفي در اين زمينه داشته باشند. ناگفته نماند كه با توجه به اثرات مخرب اقدامات به ظاهر توسعه اي در برخي مناطق كشور، مي توان خشنود بود كه اين استان در برخي موارد هم از تجربه هاي غلط به عنوان توسعه مصون مانده است و امروز مي توان از نتايج آن اقدامات، درس هاي عبرت آموزي براي هدايت صحيح جريان توسعه در استان آموخت.
اولويت‌هاي اقتصادي استان 
وي با بيان اينكه، در ارتباط با اولويت هاي اقتصادي و به منظور  ارتقاي شاخص هاي اقداماتي انجام شده است،‌گفت:  توزيع عوارض ارزش افزوده از محل ۳ درصد سهم ماليات بر ارزش افزوده  بر اساس شاخص قابليت ها و درجه محروميت اقتصادي با هدف تعادل بخشي بين استان ها  در كنار اختصاص سهم جداگانه اي از ماليات بر ارزش افزوده ( مثلا ۲ درصد) به صورت خاص براي توسعه مناطق كمتر توسعه يافته در اين خصوص حائز اهميت است.
 وي افزود، همچنين تدوين و ارائه الگوي مناسب براي مشوق‌هاي اثربخش در زمينه مشاركت عمومي-خصوصي به ويژه در پروژه‌هاي زيرساختي ورزشي، آموزشي، فرهنگي، تاسيسات آبرساني و فاضلاب و  ... صورت گرفته است.
تعيين سهم مناسب از اعتبارات صندوق توسعه ملي در قالب تسهيلات با نرخ بهره پايين براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در استان هاي با نرخ بيكاري بالا در كنار افزايش مشاركت موسسات سرمايه گذاري(بنياد بركت، بنياد علوي، بنياد مستضعفان، شستا ، قرار گاه خاتم ، ايميدرو و ...) در بخش استفاده بهينه از كليه منابع اعتباري و همچنين ظرفيت‌هاي قانوني به ويژه مشاركت عمومي- خصوصي در جهت تكميل و بهره‌برداري از پروژه‌هاي عمراني و طرح هاي سرمايه گذاري نيمه‌تمام استان ازديگر اولويتهاي استان ميباشد.
به گفه شهريار پور، در نظر گرفتن شرايط ترجيحي در زمينه تامين يارانه تسهيلات، مدت زمان بازپرداخت اقساط و ضمانت تسهيلات براي طرحهاي توليدي و اشتغال زاي استان بسيار مهم است.
وي افزود،  تسري سياست عدم تمركز در جهت افزايش اختيارات مديران بانك هاي عامل استان براي تصميم گيري در خصوص تسهيلات پرداختي به ويژه سقف تسهيلات قابل توجه است. هفتمين اولويت توسعه اي استان نيز تامين منابع مالي طرح هاي اقتصاد مقاومتي استان( ۳۰ طرح اقتصاد مقاومتي با اعتبار مورد نياز حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان) ميباشد.
اولويت ديگر به برنامه‌هاي اجرايي استان در زمينه تامين آب ، گسترش حمل و نقل هوايي، ريلي و زميني با تاكيد بر محورهاي ارتباطي بين استاني، حفاظت منابع طبيعي، بهبود محيط زيست، رشد كشاورزي مدرن و مكانيزه، ايجاد زيرساخت‌هاي گردشگري و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي استان در زمينه صنعت و معدن، بهداشت و درمان، آموزش هاي عالي، عمومي و فني و حرفه اي، فرهنگ، مذهب، ورزش و خدمات برتر باز ميگردد.
شهريار پور تاكيد كرد، ايجاد ارتباط هدفمند و اثربخش بين برنامه هاي توسعه استان و بودجه هاي سنواتي  در كنار طراحي و اجراي الگوي توسعه زاگرس مركزي به مثابه توسعه سواحل مكران حائز اهميت است.
اتصال استان به شبكه سراسري راه آهن به عنوان اصلي ترين مطالبه استان

به گفته اين مقام مسئول، بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته و تفاهم‌نامه مبادله شده بين سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت راه و شهرسازي، قرار است با تامين اعتبار به ميزان ۶۵۰ ميليارد تومان طي سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ، فاز اول مربوط به طرح اتصال مركز استان به شبكه سراسري راه آهن كشور تا بهار سال ۱۴۰۰ تكميل شود. البته با توجه به روز رساني برآورد اعتبار مورد نياز و كسري اعتبار تخصيص يافته در سال ۱۳۹۸ ، انتظار مي‌رود تامين اعتبار مورد نياز طي دو سال آينده انجام تا اين طرح در موعد پيش بيني شده تكميل و مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
 وضعيت اجراي مصوبات سفر جناب آقاي دكتر نوبخت به استان 
وي گفت: در سفر سال ۱۳۹۸ جناب آقاي دكتر نوبخت ، معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور به استان، ۱۴ طرح و پروژه اقتصاد مقاومتي براي پيگيري و تسريع در تكميل و بهره‌برداري از آنها مصوب گرديد كه عمدتا از طرح هاي بسيار مهم و تاثيرگذار در روند توسعه استان مي باشند . اين طرح‌ها كه از مهمترين آنها مي توان به تكميل طرح راه آهن مباركه – سفيددشت – شهركرد ، تكميل طرح خط انتقال آب محور بن – بروجن  ، احداث ۲۴۴۰ واحد مسكوني براي روستاييان نيازمند استان ، تكميل جاده شهركرد – بروجن – لردگان ، تكميل جاده شهركرد – ناغان – بازفت ، تكميل ايلراه هاي عشايري ، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي استان ،توسعه باغات در اراضي شيب دار اشاره نمود ، در سال مذكور از اعتبار مصوب به ميزان ۷۰۹۶ ميليارد ريال برخوردار بودند كه با توجه به اهميت طرح هاي فوق  و پيگيري‌هاي به‌عمل آمده تاكنون مبلغ ۴۱۲۴  ميليارد ريال به آن ها تخصيص داده شده كه اين مبلغ معادل ۵۸ درصد اعتبار مصوب و بيشتر از ميانگين تخصيص ساير طرح ها در سطح استان و كشور است. اين مقدار از تخصيص و ساير اقدامات و پيگيري‌هاي انجام شده باعث تسهيل و تسريع در عمليات اجرايي طرح‌هاي مصوب سفر و افزايش مناسب پيشرفت فيزيكي آن ها شده است.
استفاده از ظرفيت پژوهشي و تحقيقاتي نخبگان و پژوهشگران استان در مساله‌يابي و رفع چالش‌هاي استان :
 در شناخت مسائل و مشكلات و ارائه راهكارهاي اجرايي براي رفع چالش هاي استان ، بهره گيري مناسب از ظرفيت پژوهشي و تحقيقاتي نخبگان و پژوهشگران يك راهبرد اصلي است .در اين خصوص با توجه به اختصاص يك درصد از اعتبارات هزينه اي براي انجام فعاليت‌هاي پژوهشي، نياز سنجي پژوهشي با مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌هاي استان طي يك فرايند نظام‌مند انجام و پس از فراخوان اولويت‌هاي پژوهشي استان و ارزيابي طرح‌هاي واصله، طرح‌هاي اولويت دار بر اساس تاثيرگذاري آن ها در حل مسايل و چالش هاي استان و همچنين تناسب آن ها با مسايل مبتلابه استان، نسبت به تامين اعتبار اين طرح ها و ابلاغ آن‌ها براي اجرا اقدام مي‌گردد. طرح هاي پژوهشي مصوب استان طي دو سال اخير عمدتا شامل : تغيير الگوي كشت محصولات زراعي ، مطالعه و بررسي علل كاهش عملكرد و بازده اقتصادي باغات استان در حاشيه زاينده رود ، دستيابي و توليد نهال سالم ارقام مو مقاوم به خشكي ، طرح شناسايي ظرفيت هاي اكوتوريستي استان ، شناسايي موانع كارآفريني و اشتغال و ارائه راهكارهاي لازم به منظور ورود جوانان استان به بازار كار ، بررسي فرصت ها و چالش هاي تجارت مجازي در استان ، راهكارهاي جلب و توسعه مشاركت هاي مردمي در حوزه كاهش آسيب هاي اجتماعي ، مطالعه مناطق بوم گردي در مناطق روستايي استان ، تدوين مدل توسعه گردشگري مذهبي با تاكيد بر بقاع متبركه استان ، طراحي و ساخت واكسن اختصاصي بيماري VHS در ماهي قزل آلاي استان و .... مي باشند كه توسط پژوهشگران و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي استان و كشور انجام مي گيرند. 


Powered by Tetis PORTAL