J
I
K
A
B
يكشنبه 4 فروردين 1398 09:10:29

2 تير 1397 14:9:0
سالروزجهاني مبارزه با مواد مخدر گرامي باد

شعارهاي پيشگيري از اعتياد

والدين گرامي :

درباره عوارض و پيامدهاي ناشي از مصرف موادمخدر و روان‌گردان‌ها متناسب با نياز نوجوان گفتگو نماييد.

اعتياد پشت درب منزل ماست، من و تو نيز در خطريم. بايد درباره خطرات و پيامدهاي ناگوار آن با هم صحبت كنيم.

در مقابل هرگونه تعارف براي مصرف موادمخدر و روان‌گردان‌ها با قاطعيت بگو: "نه" مصرف نمي‌كنم.

به خاطر بسپاريم :

مصرف نكردن مواد، بسيار آسانتر از ترك آن است.

آيا مي‌دانيد:

اغلب معتادان مصرف مواد را نخستين بار در جمع دوستان خود آغاز كرده‌اند؟

نوجوان عزيز: مصرف موادمخدر و روان‌گردان‌ها را حتي يكبار هم تجربه نكن !

آيا مي‌دانيد:

آسيب‌هاي مغزي ناشي از مصرف مواد صنعتي و شيميايي جبران‌ناپذير است ؟

فرزندان خانواده‌هاي سخت‌گير – بي‌تفاوت – گسسته و پريشان در لب پرتگاه آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از موادمخدر و روان‌گردان‌ها مي‌باشند.

پژوهش‌ها نشان مي‌دهند نوجوانان با مباني ديني و اعتقادي ضعيف، به راحتي در گرداب موادمخدر و روان‌گردان‌ها وارد مي‌شوند.

برخي از درب‌هاي ورودي اعتياد عبارتند از :

كنجكاوي و ماجراجويي ، فشار دوستان و گروه همسالان، فرار از تنهايي و اضطراب، رهايي از مشكلات زندگي، تفريح و سرگرمي، ابراز وجود و مقابله با والدين.

تبعيض، مقايسه، سرزنش، تحقير، تحكّم، خشونت و تنبيه بدني،  بي‌توجهي به فرزندان سبب فرار عاطفي و فيزيكي آنان از منزل خواهد شد. يادتان باشد آغوش اعتياد هميشه باز است.

من از خانواده‌ام در برابر مصرف موادمخدر و روان‌گردان‌ها محافظت مي‌كنم شما چطور؟

آهسته و تدريجي مي‌آيد،

                            خبر نمي‌دهد،

                                  فريبنده و جذّاب است،

آيا مي‌دانيد نام آن موادمخدر و روانگردان‌ مي‌باشد.

 

والدين گرامي:

آيا مي‌دانيد مي‌بايست حداقل روزانه 30 دقيقه از وقت خود را براي ارتباط مؤثر با فرزند خود اختصاص دهيد؟

نتايج مطالعات نشان مي‌دهد:

نوجواناني كه با والدين خود رابطه صميمي و عميق دارند، كمتر به سمت مصرف موادمخدر و روان‌گردان‌ها گرايش پيدا مي‌كنند.

Powered by Tetis PORTAL